Verenigingen

Jan Nijhuis Vrijwilliger van het Jaar

Jan Nijhuis, secretaris van de “Twentsche” ofwel de Twentsche Pluimveeclub Enschede & Lonneker is geëerd met de oorkonde Oneto Vrijwilliger van het Jaar 2018. Jan, onze grote coördinator achter de schermen, start de Oneto Kleindierenshow met op dinsdag... Lees meer

KLN in gesprek met bezoekers Oneto

Beste KLN-leden, Zoals al in een eerder stadium aangegeven, hecht het bestuur grote waarde aan het met de leden van gedachten te wisselen over (de toekomst van) onze liefhebberij. Wij willen de verkregen informatie gebruiken voor het op te stellen Meerjarenplan KLN.... Lees meer

Nieuwe website ook beschikbaar voor verenigingen

Met de nieuwe Oneto website krijgen alle aangesloten verenigingen een pagina ondergebracht op de Oneto website. Op deze pagina kunnen zij hun eigen vereniging voorstellen en promoten en kan worden doorgeklikt worden naar de eigen website als een vereniging hier over... Lees meer

Welkom Verenigingen aangesloten bij de Oneto

Al 65 jaren organiseert de Vereniging Oneto voor haar verenigingen jaarlijks de nationale Oneto Kleindiershow. Op deze wijze zijn honderden verschillende rassen in concurrentie te bewonderen en worden de winnaars per diergroep gelauwerd met het Jan Meutstege... Lees meer

Pin It on Pinterest